Yhdeksän tähden hotelli (S)
(9 Star Hotel) Israelilainen dokumentti ryhmästä palestiinalaisia rakennustyöläisiä. He piiloutuvat väliaikaiseen yhdyskuntaan vuorille lähelle Israelin ja Palestiinan välistä miehitettyä raja-aluetta. O: Ido Haa